INTERFACE LANGUAGE:
Profile and CV
Projects
Events
 

A set of Linux shell scripts to setup and managing web servers.

ns_setup

File name : ns_setup.sh
Author (s) : Hossein Ebrahimi @he71.com, An automation to install DNS updater (godaddy only), Apache, PHP 5.x, 7.x; ftp server, vpn-server (pptp) and telegram-cli

license AGPL-3.0 This code is free software: you can redistribute it and/or modify i... [More]
2018-05-01 [link]


DNSupdater

GoDaddy.sh v0.51 Hossein Ebrahimi - @he71.com Based on GoDaddy.sh by Nazar78 @ TeaNazaR.com v1.0 - 20160513 - 1st release. Adapted to work with log file and multi domains Hossein Ebrahimi - @he71.com

license AGPL-3.0

This code is free software: you can redistribute it and/or modify

it under the terms of the GNU Affero Gene... [More]
2018-05-01 [link]


A challenge to find all possible different solutions for a classical question named 'Shoes Size'
2018-04-12 [link]


Mitt CV på Svenska 2018-02-22
Mitt CV på Svenska
Inside
FONT SIZE:

Hossein Ebrahimi
Göteborg, Sverige
IT-expert på systemprogrammering, projektledare inom programmering och applikationsutveckling.


PROFESSIONELLA AMBITIONER & UPPNÅDDA RESULTAT

Min kandidatexamen var i matte men jag har arbetat som programmerare i mer än 15 år. Under mina år som programmerare har jag utvecklat flera olika mjukvarupaket. I programmeringsspråk är jag expert i kategori C (C ++, C #, Objective-C, PHP, Java) men jag kan också skriva andra språk som körs på Windows, OSX och Linux.
Jag har också studerat Information management (på JTH) och IT management (på GU) både på masternivå. Under de senaste åren har jag, samtidigt som jag studerade, arbetat med flera undersökningar om affärsförändringshantering, implementering av informationssystem inom hälso- och sjukvården, informationssystemens driftskompatibilitet, automatiseringsprocesser genom digital transformation och bildsökning och återhämtning. Dessutom arbetade jag som strukturutvecklare för att leda ett innovativt projekt för att utveckla en motsägelsefull dataanalys för de plattformar som bygger på användarbidrag, men användarna är inte intresserade av att producera innehåll.


EXPERIENCE

2017 (4 months)
Systemanalytiker
Hälsosystem
Att utöka hälsovårdssystemet för att öppna nya möjligheter genom att analysera stora data.

2015 - 2017
Molntjänst integrator
Att utveckla och integrera en molntjänst baserad på Nextcloud (en öppen källmolnserver) med VPN och andra tjänster som krävs av ett privet-finansieringsföretag och utveckla android-appar och add-ins på serversidan baserat på RESTful för att uppfylla behoven (full- stack utveckling). Kodning i olika språk som C ++, Python, Bash och PHP.

2015 (6 months)
Arbetade på icke-bidragspolitiska deltagande plattformsteorier
Självanställd
Arbetade på metodutveckling för icke-bidragande deltagande plattformar och beräkning av datarisker för plattformar med icke bidragsgivna deltagare. Produktionen var en testapp för att visa hur motsägelse av deltagarnas önskemål kan användas för att producera innehåll för andra deltagare.

2013 - 2016
Founder
Nexttop
Ett nytt företag som arbetar med att utveckla ett nytt socialt nätverk, baserat på mobila systemet.

2011 - 2013 (2 years)
Back-end utvecklare
Lexikon
Back-end-utveckling baserad på RESTful. Kodning i olika språk som Java, PHP, Python och Bash och verktyg i Linux-miljö.

2009 - 2010 (1 year)
CEO
Parnian EF
Worked as web designer.

2006 - 2009 (3 years)
Verkställande direktör
Parniansoft – Mjukvaruföretag
Arbetade på särskild GIS-applikation för att göra multimedia-CDen och boken , utvecklade i C & C++ med olika kompilatorer i Windows och OSX. Arbetade också på webbaserade automatisering av “Office” som utvecklades i PHP och MySQL och Linux-system skriptspråk.

1999 - 2006 (7 years)
Projektledare/Programmerare
Parniansoft – Mjukvaruföretag
Arbetade på kors-plattformen Plug-ins för DPT (Desktop publishing) och grafisk program (t.ex. Adobe Illuastrstor, Adobe Photoshop, QuarkXPress, Freehand .....). utvecklade i C & C++ med olika kompilatorer i Windows, MacOS och OSX. Iag skrev också 3 läroböcker och 8 manualer om DPT och tillhörande program.

1997 - 1999 (2 years)
Projektledare/Programmerare
Hamoon – Mjukvaruföretag
Arbetade fram ett språkverktygspaket för flera språk som inte stöds i Windows. Programmet utvecklades i C & C++ och Assembly och skriptspråk med olika kompilatorer i Windows.

1993 - 1997 (4 years)
Consulting Manager/Programmerare
Iran Radio & TV organisation
Jobbade som konsult och programmerare för Audio & Video arkivsystem samt utvecklare för organisationens redovisningsystem. Arbetet utfördes mha C och PL1 och Basic med olika kompilatorer i DOS, Windows och OS/VS (IBM 370).

1991 - 1992 (1 year)
Utvecklade systemverktyg/Programmerar
Självanställd
Utvecklade DOS systemverktyg. Arbetade också på att lägga till nya funktioner till det centrala systemet av DOS operativsystems utvecklade i C och Assembly i DOS med olika DOS-kompilatorer som Turbo C & Assembler, Microsoft C & Assembler, Zoretch C, WATCOM C.

TEKNISKA KOMPETENSER

Languages: C++, C, C#, Objective-C, Java, PHP, Python, Bash.
Developing environments: Netbeans, MS Visual Studio, Android Studio, Eclipse, CodeWarrior Development Tools, Xcode, Borland C, Dreamweaver.
Operating Systems: Windows, OSX, MacOS, Linux, OS/VS!
Database Systems: SQL Server, MySQL.
ÖVRIGA ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Photographing
Have photographed as an amateur for over 7 years and I have good knowledge of lighting and dimension measurement.
Teaching
taught several short courses in the DPT and pre-printing.
Writing and Editing
written several books and has sufficient knowledge as editor.UTBILDNING

2015 - 2017: Gothenburg University
Master's degree, IT Management.
The final thesis was about automation solutions and the ways that they can support digital transformation.
2013-2015 : Högskolan i Jönköping / Jönköping University
Master's degree, Information Engineering and Management.
The final thesis was about digital image searching.
1991-1996 : Azad University Teheran Central Branch
Bachelor of Mathematics/Computer Science.
Major: Computer Science, Minor: Management.
Shorter training sessions
* Advanced Swedish, Swedish Language and Literature (2012-2013: Folkuniversitetet).
* SFI - SAS, Swedish (2010-2011: Folkuniversitetet)
* Introduction to accounting
* User Interface Design
* Chromatics and understanding of the basic principles of color relationships
* Color Psychology in Website Design
* Design Psychology


SPRÅK

* Svenska (goda kunskaper i både tal och skrift)
* Engelska (goda kunskaper i både tal och skrift)
* Tyska (Grundläggande kunskaper)
* Persiska (Modersmål)


REFERENSER

Quick projects list

My CV in LinkedIn
My CV in English (Google doc version)
Mitt CV på Svenska (Google doc version)
Quick projects list - (Google doc version)

Parniansoft
OS eXtra eXpander


Mitt CV på Svenska (Google doc version)

Hossein Ebrahimi Official site - Mitt CV på Svenska
Copyright (c) 2006- 2021 All Rights Reserved
Based on Parnian Opendata copyright (c) Parniansoft 2008 - 2021 [0,22a]